SK

EN

Výzva

Parkovanie

Aplikácie

Kontakt

Úvod

Inteligentné riešenie parkovania pre mestá a obce

Ľudia sa sťahujú do miest, rastie počet vozidiel

Nízka efektivita kontroly

bez možnosti jej zacielenia

Dopyt po parkovacích miestach prevyšuje ponuku

Slabá platobná disciplína (spravidla len 40-60%)

Zladenie záujmov obyvateľov a návštevníkov mesta

Opýtaných by používalo parkovaciu aplikáciu na vyhľadanie miesta a úhradu parkovného

82%

Majiteľov parkovacích miest

by ich zdieľalo v čase,

keď ich nevyužívajú

74%

Vodičov pravidelne používa

mobilnú navigačnú aplikáciu

pri šoférovaní

75%

Ľudí by uvítali možnosť

pohodlnej mobilnej platby

za parkovanie

80%

Prieskum realizovaný na vzorke 698 respondentov v 03/2017

Parkovanie na ulici

Zlepšenie využiteľnosti vašich parkovacích miest

a zlepšenie platobnej disciplíny

Závorové parkovanie

Smart parkovanie aj v garážach nákupných

centier a na uzavretých parkoviskách

Administračná aplikácia pre mesto

Prehľad parkovísk, aktuálny stav obsadenosti

Správa a konfigurácia parkovísk a parkovacích miest, nastavenie taríf a parkovacích politík

Reporty a živé parkovacie štatistiky, porovnania a trendy

Evidované platby parkovného (informácie

o platbách podľa EČV) a neoprávnené parkovania

Správa používateľov a prideľovanie povolení (ZŤP, elektromobil, atď...)

Použivateľská aplikácia pre vodičov

Vyhľadávanie voľného parkoviska v blízkosti bodu záujmu a informácie o aktuálnej obsadenosti

Navigácia na parkovisko (s automatickým presmerovaním v prípade obsadenia počas jazdy)

Kúpa parkovacieho lístka a pohodlná bezhotovostná platba prostredníctvom mobilnej aplikácie

Notifikácie o blížiacom sa konci parkovania s možnosťou predĺženia

Zdieľanie parkovacích miest

 Kontaktujte nás

hello@parkdots.com

+421 903 197 350

facebook ParkDots

© ParkDots 2017. All rights reserved.